fresco 'The Last Supper', Monastery of Vatopedi, beginning of XIV century, by Manuel Panselinos. (Jn.13:23) Adres : Rachel Lancsweertplein (B-8400 Oostende).

  Broeders en zusters in Christus. Welkom op de site van onze kerkgemeenschap te Oostende. Aangenaam dat u ons gevonden heeft. Voor een kennismaking met de inrichtende overheid en de andere Russische Orthodoxe parochies kunt u de volgende link aanklikken: Patriarchaat van Moskou, aartsbisdom van Brussel en België.

________________________________________________

Christus is verrezen! Hij is waarlijk verrezen! e! e! Le Christ est ressuscité! En vérité, Il est ressuscité! Christ is risen! Indeed He is risen! Christus ist auferstanden! Er ist wahrhaftig auferstanden! Khristós Anésti! Alithós Anésti! Kristé ardsga! Tchechmaritad ardsga! Hristos a-înviat! Adevărat a-înviat! Al'Masiah qam! Haqqan qam!


 Zondag 22 mei [9 mei - oude stijl] 2016 om 10.00 : Goddelijke Liturgie.
Vierde Zondag van Pasen: van de Verlamde.

Toon 3.

We vieren het overbrengen (1230) van de relieken van de heilige Abraham van Bulgarije (beweeglijk feest op de 4de Zondag na Pasen).
We vieren de rechtvaardige Tabita (ook Thabitha) van Joppe (Palestina), leerlinge van Petrus (1ste eeuw) (beweeglijk feest op de 4de Zondag na Pasen).
We vieren de nieuw-martelaar Theodorus van Mytilene (ook de Zwijgzame), huidige Turkije (1795) (beweeglijk feest op de 4de Zondag na Pasen).
Synaxis van Alle Heiligen van Euboea (= Evvia, Grieks eiland in de Egeïsche zee) - (beweeglijk feest op de 4de Zondag na Pasen).
We vieren de profeet Jesaja (8ste eeuw voor Christus).
De martelaar Christoforus (of Reprobus) van Lycië en met hem de martelaren Callinicus en Aquilina (249).
We vieren het overbrengen (uit Myra naar Bari - 1087) van de relieken van de heilige Nicolaas de wonderdoener (350).
De eerbiedwaardige monnik Jozef van Optina (1911).
De priestermartelaar Demetrius (1938).
De priestermartelaar Basiel (1939).
Het ontslapen van de heilige Shio van Mgvime (nabij de stad Mtskheta, Georgië) (6de eeuw).
We vieren het overbrengen (1775) van de relieken van het kind-martelaar Gabriël van Sloetsk (Polen) (1690).
We vieren de martelaar Epimachus van Alexandrië (Egypte) (250).

Lezingen op deze zondag.

Apostellezing : Hnd 9, 32 42.

Evangelie : Jh 5, 1 15.

Uit Handelingen 9, 32 42.

32 Toen Petrus door het land reisde, kwam hij ook bij de heiligen die in Lydda woonden. 33 Hij trof daar een man aan die Eneas heette en al acht jaar verlamd op bed lag. 34 Petrus zei tegen hem: Eneas, Jezus Christus geneest u! Sta op en breng nu zelf uw bed in orde. Onmiddellijk stond hij op. 35 Alle inwoners van Lydda en van de Saronvlakte zagen wat er gebeurd was en bekeerden zich tot de Heer. 36 In Joppe woonde een leerlinge die Tabita heette, in onze taal is dat Dorkas. Ze deed veel goeds voor anderen en gaf vaak aalmoezen. 37 Maar juist in die tijd werd ze ziek en stierf. Ze werd gewassen en in het bovenvertrek opgebaard. 38 Omdat Lydda dicht bij Joppe ligt, stuurden de leerlingen, die gehoord hadden dat Petrus daar was, twee mannen naar hem toe met het dringende verzoek om direct bij hen te komen. 39 Petrus ging meteen met hen mee. Na zijn aankomst werd hij naar het bovenvertrek gebracht, waar de weduwen om hem heen kwamen staan en hem huilend de tunicas en mantels lieten zien die Dorkas nog maar pas gemaakt had. 40 Petrus stuurde iedereen weg, waarna hij knielde om te bidden. Na het gebed draaide hij zich om naar het lichaam en zei: Tabita, sta op! Ze opende haar ogen, en toen ze Petrus zag ging ze rechtop zitten. 41 Hij nam haar bij de hand en hielp haar overeind, en toen hij de heiligen en de weduwen weer binnengeroepen had, liet hij hun zien dat ze weer leefde. 42 Dit voorval werd in heel Joppe bekend en velen gingen in de Heer geloven. 43 Petrus bleef nog enige tijd in Joppe, bij Simon, een leerlooier.

Het Evangelie volgens Johannes 5, 1 15.

1 Daarna was er een Joods feest, en Jezus ging naar Jeruzalem. 2 In Jeruzalem is bij de Schaapspoort een bad met vijf zuilengangen dat in het Hebreeuws Betzata heet. 3 Daar lag een groot aantal zieken, blinden, kreupelen en misvormden. 4 5 Er was ook iemand bij die al achtendertig jaar ziek was. 6 Jezus zag hem liggen; hij wist hoe lang hij al ziek was en zei tegen hem: Wilt u gezond worden? 7 De zieke antwoordde: Heer, als het water gaat bewegen is er niemand om mij erin te helpen; ik probeer het wel, maar altijd is een ander al vóór mij in het water. 8 Jezus zei: Sta op, pak uw mat op en loop. 9 En meteen werd de man gezond: hij pakte zijn slaapmat op en liep. Nu was het die dag sabbat. 10 De Joden zeiden dan ook tegen de man die genezen was: Het is sabbat, het is niet toegestaan een slaapmat te dragen! 11 Maar hij zei tegen hen: Degene die mij genezen heeft, zei tegen mij: Pak uw mat op en loop. 12 Wie zei dat tegen u? vroegen ze. 13 Maar de man die genezen was kon niet zeggen wie het was, want Jezus was al verdwenen omdat daar zo veel mensen waren. 14 Later kwam Jezus hem tegen in de tempel en toen zei hij tegen hem: U bent nu gezond; zondig daarom niet meer, anders zal u iets ergers overkomen. 15 De man ging aan de Joden vertellen dat het Jezus was die hem gezond gemaakt had.

________________________________________________

  Het wezen van de Orthodoxie is te begrijpen en te beleven in de aanwezigheid bij de liturgische diensten. Metropoliet Kallistos (Ware) van Diokleia haalt in zijn boek "De Weg van Christus" volgende mensen aan: Aleksej Khomiakov (Russische filosoof, 1804-1860): "Niemand wordt alleen gered. Hij die gered wordt, wordt gered in de Kerk, als lid van de Kerk, in verbondenheid met alle andere leden. Wanneer iemand gelooft, dan behoort hij tot de gemeenschap van het geloof; wanneer hij liefheeft, behoort hij tot de gemeenschap van de liefde; wanneer hij bidt, behoort hij tot de gemeenschap van het gebed." En Vader Alexander Elchaninov (Aartspriester, 1881-1934 - priester van de Russische emigranten in Frankrijk) laat hij opmerken: "Onwetendheid en zonde zijn kenmerkend voor mensen die alleen leven. Slechts in de eenheid van de Kerk kunnen deze tekortkomingen overwonnen worden. De mens kan pas zichzelf worden in de Kerk, niet in de hulpeloosheid van geestelijke afzondering maar in de kracht van de communio met zijn broeders en zijn Redder."

  Indien U graag op de hoogte blijft van een gebeurlijke wijziging van een dienst, of, in het algemeen, over het parochiegebeuren, gelieve dan uw email-adres te bezorgen bij orthodoxie @ live.be

[Laatste aanpassing: 15.05.2016]